Smart and Swift Translations

voor juridische (beëdigde) vertalingen naar en van het Engels.

 

Smart & Swift Translations is specialist op het gebied van juridische vertalingen. Met grondige kennis en meer dan 20 jaar ervaring verzorgt Smart & Swift uw vertaling snel en correct.


Ook verzorgen wij beëdigde vertalingen die voldoen aan alle vereisten van het register voor Beëdigde Tolken en Vertalers.


Welke teksten vertalen wij?

  • contracten (huurcontracten, arbeidscontracten, service contracten, VOF overeenkomsten en CV overeenkomsten;
  • diploma’s, cijferlijsten, uittreksels uit (bevolkings)registers, verklaringen van goed gedrag, naamswijzigingen;
  • samenlevings- en echtscheidingsovereenkomsten
  • notariële aktes zoals statuten/oprichtingsaktes, verklaringen van erfrecht, testamenten
  • algemene leveringsvoorwaarden
  • rapporten w.o. RIE’s
English/Engels           Dutch/Nederlands